PRO ÚČELY RESTAURCE PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ

CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR ORLOVNY

1. Pronájem sálu tělocvičny 4 500,- Kč/den
2. Pronájem předsálí tělocvičny 1 500,- Kč/den
3. Pronájem sálu tělocvičny hodinová sazba 300,- Kč/hodina
4. Pronájem předsálí tělocvičny hodinová sazba 200,- Kč/hodina

Individuální požadavky lze řešit s vedením TJ Holásky z .s. v dostatečném předstihu před pořádáním akce.

Ceník byl schválen na zasedání Výkonného výboru TJ Holásky z. s., dne 31. 5. 2019 s platností od tohoto data.

V Brně dne 31. 5. 2019