Odvolání (zrušení ) Valné hromady TJ Holásky z.s., 25.3.2019 a svolání VH v náhradním termínu dne 29.4.2019 v 19 hodin v sále Orlovny .

Všem členům TJ Holásky

V Brně dne : 15.3.2019 Věc: Odvolání (zrušení ) Valné hromady TJ Holásky z.s. 25.3.2019 a svolání VH v náhradním termínu dne 29.dubna 2019 v 19 hodin v sále Orlovny .

Z důvodu nastalých vážných skutečností a změn

1) Nedokončení účetní uzávěrky a hospodaření TJ Holásky z.s za rok 2018 z důvodů změn v účetnictví po auditech a rekonstrukci účetnictví včetně oprav daňových přiznání za roky 2015- 2017 bude daňové přiznání až v termínu do 30.6.2019 a musí se udělat předběžná výsledovka hospodaření za rok 2018 ke schválení VH

2) Z důvodů nevedení účetnictví v souladu se zákonem a neprovádění inventarizací dřívějším vedením TJ a dohledávaní historických účetních hodnot majetku budovy a pozemků nutných k ohodnocení majetku

3) Z důvodu dopočtů odebíraných energií a medií našich nájemců a oprav účtování nájmů dle znal.posudku JUDr. Kalinové

4) Dokončení revize řádné evidence členů TJ Holásky z,s. pro právoplatné uplatňovaní hlasů VH

5) Nutné změny Stanov TJ Holásky z,s.

6) Schválení prodeje nepatrné části pozemku majiteli sousední parcely tzv, pozemkové narovnáni

Z těchto důvodů se ruší termín svolané Valné hromady TJ Holásky z.s., na 25.3.2019 a určuje se nový termín na Pondělí 29.dubna 2019 v sále ORLOVNY TJ Holásky z.s., na ulici Rolencova 93 v Brně – Tuřanech v 19.00 hod .

Pokud dojde ke změně programu bude v souladu s ustanovením Stanov ve lhůtě 21 dnů předem oznámen stejným způsobem

V případě , že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina detegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných delegátů. Dle Stanov TJ Holásky z.s.

Josef Pospíšil předseda TJ