Sekretariát

Předseda spolku: Josef Pospíšil, tel: +420 737 989 960, e-mail:predsedaspolku@tjholasky.cz

Předseda kontrolní komise: Radim Klíma, +420 777 723 936, e-mail: kontrolnikomisespolku@tjholasky.cz

Organizační pracovník oddílu stolního tenisu: Ondřej Zimola, tel: +420 607 685 398, e-mail: ondrej.zimola@tiscali.cz

Organizační pracovník oddílu stolního tenisu – mládež: Ondřej Zimola, tel: +420 607 685 398, e-mail: ondrej.zimola@tiscali.czO

Organizační pracovník provozu sauny: bude uveden na základě výsledků výběrového řízení.