Valná hromada TJ Holásky z.s. – 2019

Pozvánka na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Holásky z.s. která se koná  dne:

                   Pondělí  25.března 2019 v 19:00 hod
v sídle TJ Holásky z.s., Rolencova 93, Brno – Tuřany, 620 00

Program Valné hromady  

  1. Zahájení Valné hromady TJ Holásky z.s.
  2. Volba komisí Valné hromady spolku – mandátní a návrhové
  3. Schválení programu a jednacího řádu Valné hromady spolku
  4. Výroční zpráva Výkonného výboru TJ Holásky z.s., o činnosti a hospodaření TJ Holásky za uplynulé období 2018 Zpráva kontrolní komise TJ Holásky
  5. Návrh doplňků a změn stanov TJ Holásky
  6. Schválení kooptace členů Výkonného výboru
  7. Doplňující volby do Kontrolní komise spolku a Výkonného výboru spolku
  8. Diskuse
  9. Usnesení Valné hromady
  10. Závěr VH

V případě , že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných delegátů. Dle Stanov TJ Holásky z.s.

Josef Pospíšil – předseda Tělovýchovné jednoty Holásky z.s.

V Brně 1.března 2019